tumblr tracker

 Su-Enerji-Sağlık (Ses08) Sempozyumu 

Başlangıç Tarihi : 20.10.2008 Bitiş Tarihi : 23.10.2008 Organizatör : Merkez : Aksaray / Aksaray Üniversitesi - Aksaray

AÇILIŞ KONUŞMASI

Su, her şeyin ana kaynağı ve hayatın vazgeçilmez bir öğesidir.

20. yüzyılda dünya nüfusu 19. yüzyıla oranla üç kat, su kaynaklarının tüketimi ise altı kat artmıştır. Bu bağlamda, dünyada milyonlarca kadın, gününün yaklaşık dört saatini su taşıyarak geçiriyor. Bir litre atık su 8 litre tatlı suyu kirletiyor. Kirli sular yüzünden yılda 250 milyon kişi hastalıklara yakalanıyor ve bunların 1 milyon 800 bini çocuk olmak üzere 5 milyonu ölüyor. İşin ilginç yönü, su sıkıntısının su kaynaklarının azlığına değil, suyun adaletsiz dağılımına bağlı olması ve bu sorunun şimdilik çoğunlukla yoksulları etkilemesidir. Oysa ulusal yol haritalarının hazırlanması, uluslararası yatırımların arttırılması ve küresel bir eylem planı ile milyonlarca insanın hayatı kurtarılabilecektir. Üstelik yapılan araştırmalar su ve sağlık şartlarının iyileştirilmesine yönelik bir dolarlık yatırımın ekonomiye sekiz dolar gelir getireceğini de göstermiştir.

Türkiye, yılda 9 milyar dolar ekonomik kazanıma eşit jeotermal enerji potansiyeli ile dünyada 7. sıradadır. Bu potansiyelinin yalnızca % 5´ini kullanmakta olan ülkemizde sıcaklığı 40°C´nin üzerinde değerlendirilebilecek 170 adet jeotermal sahadan beşi elektrik üretimine, diğerleri de doğrudan ısıtmaya, sanayi uygulamalarına, sağlık ve termal turizme uygundur.

Türkiye, 110 milyar metreküp kullanılabilir su potansiyeline ve 26 su havzasına sahiptir. Yarı kurak bir iklim bölgesinde yer alan ülkemizde, kişi başına düşen yıllık ortalama 1430 metreküp su ile su azlığı yaşanmaktadır. Ülkemizin nüfus ve sanayileşmesindeki artış, su ve enerjiye olan ihtiyacı giderek arttırmaktadır. Ancak, önemli havzalardaki bilinçsiz su tüketimi, soğuk ve sıcak su kaynaklarını olumsuz biçimde etkilemektedir. Örneğin, Tuz Gölü´nün içinde yer aldığı, Konya kapalı havzasındaki su tüketimi yeraltı suyu akış yönünü değişime zorlayarak tatlı su akiferlerini kirletmekte ve susuzluk oranını giderek yükseltmektedir.

Bu sempozyumun amacı, Türkiye´nin su ve suya bağlı enerji potansiyelinin verimli kullanımını değerlendirmek; giderek yaygınlaşan su sorununun nedenlerini Orta Anadolu´yu baz alarak ayrıntılı şekilde belirlemek ve çözüm önerileri sunmak; jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımını, suyun insan sağlığına etkilerini ve ülkemizin ekonomisine sağlayacağı yararları vurgulamak; Türkiye´nin su kalitesi izleme sorununu bilimsel verilerle ortaya koymaktır

GENEL BİLGİLER

Düzenleyici: Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Kongre Merkezi: Aksaray Üniversitesi
Kongre Yeri: Aksaray
Kongre Tarihleri: 20-23 Ekim 2008

PROGRAM

SEMPOZYUM KONULARI

Su ve Enerji

Türkiye´nin su potansiyeli

Akiferlerde verim

Aşırı su tüketimi

Akiferlerde tuzlanma

Su kaynaklarında kirlenme

Jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımı

Sıcak ve mineralli su kaynakları

Su tutma yapılarının su kaynaklarına etkileri

Su yasası

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri

Havzalar arası su aktarımı

Su tüketimi ve sucul ekosistemler

Sağlık

Suyun insan sağlığına etkileri

Balneoterapi ve klimaterapi

Türkiye´nin şişelenebilir mineralli suları (Mineralli suların önemi)

Türkiye´nin su kalitesi izleme sorunu

Panel

Türkiye´nin su politikasına akademik bakış

KURULLAR

ONURSAL BAŞKAN

Prof.Dr. Necdet SAĞLAM

Aksaray Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Halil BAŞ

Aksaray Üni. Mühendislik Fakültesi Dekanı

Başkan

Prof.Dr. Mustafa AFŞİN

Aksaray Üni. Jeoloji Müh. Bölüm Başkanı

Sekreterya

Yrd.Doç.Dr. Nafiz MADEN Aksaray Üni.

Dr. F. İrem YEŞİLYURT Aksaray Üni.

Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. Mustafa AFŞİN Aksaray Üni.

Prof.Dr. Hatice GÜRDAL İstanbul Üni.

Prof.Dr. Nergis ERDOĞAN SEVİN İstanbul Üni.

Yrd.Doç.Dr. Mustafa IŞIK Aksaray Üni.

Dr. Pelin BİLGEHAN Aksaray Üni.

Öğr.Gör. Murat KAVURMACI Aksaray Üni.

Arş.Gör. Gökhan DEMİRELA Ankara Üni.

Arş.Gör. Fatma GENELİ ODTÜ

Arş.Gör. Bahattin GÜLLÜ Ankara Üni.

Arş.Gör. Erkan YILMAZER ODTÜ

Bilim Kurulu

Prof.Dr. C. Serdar BAYARI Hacettepe Üni.

Prof.Dr. Mehmet ÇELİK Ankara Üni.

Prof.Dr. Bahattin ÇETİNDAĞ Fırat Üni.

Prof.Dr. Hatim ELHATİP Aksaray Üni

Prof.Dr. Hüseyin GÖKÇEKUŞ Yakındoğu Üni.

Prof.Dr. Nilgün GÜLEÇ ODTÜ

Prof.Dr. Ahmet GÜZEL Celal Bayar Üni.

Prof.Dr. Fikret KAÇAROĞLU Cumhuriyet Üni.

Prof.Dr. M. Zeki KARAGÜLLE İstanbul Üni.

Prof.Dr. Zekai ŞEN İstanbul Teknik Üni.

Prof.Dr. Şakir ŞİMŞEK Hacettepe Üni.

Prof.Dr. Gültekin TARCAN DEÜ

Prof.Dr. Nail ÜNSAL Gazi Üni.

Prof.Dr. Hasan YAZICIGİL ODTÜ

Doç.Dr. İlkay KUŞCU Muğla Üni.

Doç.Dr. Ömer F. TEKBAŞ GATA

Doç.Dr. Galip YÜCE Osmangazi Üni.

Yrd.Doç.Dr. Güler GÖÇMEZ Selçuk Üni.

Dr. Ahmet APAYDIN DSİ

Dr. Ali KOÇAK MTA

Dr. Orhan MERTOĞLU ORME Jeotermal A.Ş.

Kemal AKPINAR İller Bankası

İLETİŞİM

Aksaray Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Tel: 0 382 215 09 53 Faks: 0382 215 05 92
E-mail: nmaden@gmail.com mafsinbaglum@gmail.com
Web Adresi:http://ses08.aksaray.edu.tr