tumblr tracker

 8.ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ 

Başlangıç Tarihi : 28.03.2013 Bitiş Tarihi : 31.03.2013 Organizatör : Burkon Turizm & Organizasyon Merkez : Karinna Otel - Uludağ - Bursa

AÇILIŞ KONUŞMASI

Değerli Meslektaşlarım,

Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 8. Uludağ Nöroloji Günleri toplantılarının Uludağ Karinna Otel´ de 28-31 Mart 2013 tarihinde yapılacağını bildirmekten onur ve mutluluk duyuyorum.

8. Uludağ Nöroloji Günleri toplantılarının 1. gününde Vertigo kursu yapılacak, oturumlara katılım 50 şer kişi ile sınırlı olacak ve katılımcılara kurs sonunda sertifika verilecektir. Toplantıların 2. ve 3. günlerinde MS, İmmunglobulin, Baş Ağrısı, Nöropatik Ağrı ve İnme Tedavi Yaklaşımları detaylı olarak ve olgu sunumları ile desteklenerek işlenecektir.

Bilimsel açıdan yoğun ve düzeyli bir toplantı olması dilekleri ile bizlere bilimsel yönden destek veren oturum başkanları ve konuşmacılarımıza ve siz değerli katılımcı meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.

Düzenleme Kurulu Adına
Doç.Dr. Sevda ERER ÖZBEK

GENEL BİLGİLER

Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi ve Yeri
Sempozyum 28 – 31 Mart 2013 tarihleri arasında Uludağ Karinna Otel´ de gerçekleştirilecektir.

Kayıt Masası
28 - 31 Mart 2013 tarihlerinde 07:00-01:00 arası hizmet verecektir.

Stand Alanları
Sempozyum süresince ilaç endüstrisi, medikal firma ve yayınevlerinin oluşturduğu sergi alanı 28 Mart 2013 tarihi itibarı ile 08:00-19:00 saatleri arasında 31 Mart 2013 tarihine kadar açık kalacaktır.

Sempozyum Kitabı
Sempozyumda sunulacak panel metinlerinin toplandığı kitap, sempozyum sırasında kayıtlı katılımcılara dağıtılacaktır.

Kredilendirme
Sempozyum, Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Yaka Kartı
Kayıt masasında kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza verilecek olan yaka kartlarının sempozyum süresince güvenlik açısından mutlaka takılması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel toplantılara ve sempozyum süresince düzenlenecek olan sosyal aktivitelere katılmak için gerekmektedir.

Katılım Belgesi
Sempozyuma kayıtlı katılımcıların belgeleri 30 Mart 2013 tarihinden itibaren kayıt masasından verilecektir.

Online Bildiri
Kongrede bildiri sunumu, poster bildiri şeklinde olacaktır. Kongreye, bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 13 Şubat 2013 tarihine kadar www.uludagnoroloji.org sitesindeki elektronik posta formu aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

Sunu Teslim / Kontrol Odası
Sunumlarınız sırasında zorluk yaşamamanız için CD ve taşınabilir belleklerinizi Microsoft Office altında çalışan programlarda hazırlamanız ve yedeklerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sunumunuzdan önce mutlaka CD ve taşınabilir belleklerinizi herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunu teslim / kontrol odasında kontrol etmeniz rica olunur. Sempozyum süresince salonlarda slayt makinesi ve tepegöz kullanılmayacaktır.

Tüm salonlarda dizüstü bilgisayar ve görüntüleme cihazları bulunacaktır. Sunumlar CD yada taşınabilir bellek ile teslim edilmelidir. Kişisel bilgisayarlardan sunum yapılmayacaktır. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunumlarınızı oturum saatinizden en az 1 saat önce yayına hazırlaması için slayt odasına teslim etmeniz gerekmektedir.

Davet Mektubu
Çalıştıkları kurumdan izin alarak toplantıya katılmak isteyen katılımcılara istek üzerine hazırlanacak bir davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olmak amacını taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.

PROGRAM

Vertigo Kursu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Önder Akyürekli
14:00 – 14:30 Vestibüler sistem nasıl çalışır?
Prof.Dr. Fethi İdiman
14:30 – 15:00 Baş dönmeli hastada öykü
Prof.Dr. Şebnem Bıçakçı
15:00 – 15:30 Muayene ve yatak başı testler
Prof.Dr. Figen Gökçay
15:30 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 16:30 Laboratuvar incelemeler
Prof.Dr. Neşe Çelebisoy
16:30 – 17:00 Benign paroksismal pozisyonel vertigo ve tedavisi
Prof.Dr. Gülden Akdal
17:00 – 17:30 Sık karşılaşılan periferik vestibüler sendromlar ve tedavileri
Doç.Dr. Mehmet Karataş
17:30 – 18:00 Sık karşılaşılan santral vestibüler sendromlar ve tedavileri
Prof.Dr. Neşe Çelebisoy
18:30 - 19:00 Açılış Töreni
20:00 - 21:30 Akşam Yemeği

29 Mart 2013, Cuma

MS Oturumu 1
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Aksel Siva, Prof.Dr. Rana Karabudak
08:30 – 09:00 Radyolojik izole sendrom ve klinik izole sendrom
Prof.Dr. Sabahattin Saip
09:00 – 09:30 MS spektrumu
Prof.Dr. Aksel Siva
09:30 – 10:00 MS´ de nöroradyolojik incelemeler
Prof.Dr. Rana Karabudak
10:00 – 10:30
MS´ de yeni tanı kriterleri
Prof.Dr. Nur Yüceyar

10:30 – 11:00 Kahve Arası
MS Oturumu 2
Oturum Başkanları: Prof.Dr. Egemen İdiman, Prof.Dr. Mefkure Eraksoy
11:00 – 11:30 MS´ de olgu örnekleri, ayırıcı tanı
Prof.Dr. Hüsnü Efendi
11:30 – 12:00 MS´ de hastalık seyrini değiştiren tedaviler ve gelecek tedaviler
Prof.Dr. Mefkure Eraksoy
12:00 – 12:30 MS´ de atak ve semptomatik tedavi
Prof.Dr. Şeref Demirkaya
12:30 – 13:00 Tüm yönleri ile nöromiyelitis optika
Prof.Dr. Egemen İdiman
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
16:00 – 17:00 Uydu Sempozyumu
Nöromuskuler ve Nöropati Hastalıklarında İmmunoglobulin Uygulamaları
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Piraye Serdaroğlu
17:00 – 17:40 Myasthenia gravis
Prof.Dr. Feza Deymeer
17:40 – 18:20 Immun kökenli nöropatiler
Prof.Dr. Yeşim Parman
18:20 – 19:00 İnflamatuar miyopatiler
Prof.Dr. Piraye Serdaroğlu
19:30 – 21:30 Akşam Yemeği

30 Mart 2013, Cumartesi

Nöropatik Ağrı
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nilgün Araç
08:30 – 09:00 Nöropatik Ağrı: Patofizyoloji, tanım ve kavramlar
Prof.Dr. Nilgün Araç
09:00 – 09:30 Nöropatik Ağrı: Eşlik eden psikiyatrik tablolar
Doç.Dr. Aslı Sarandöl
09:30 – 10:00 Nöropatik ağrı tedavisi
Doç.Dr. İsmet Melek
10:00 – 10:30
Olgularla nöropatik ağrı
Prof.Dr. İhsan Şengün

10:30 – 11:00 Kahve Arası
Acil Başağrıları
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa Ertaş
11:00 – 11:30 Acil başağrıları
Prof.Dr. Sabahattin Saip
11:30 – 12:00 Başağrıları ve uyku
Prof.Dr. Baki Göksan
12:00 – 12:30 Migren tedavisi
Prof.Dr. Mustafa Ertaş
12:30 – 13:00 4 saatten kısa süren primer başağrıları
Prof.Dr. Aynur Özge
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
15:00 – 16:00 Poster Bildiri Oturumu
16:00 – 17.00 Uydu Sempozyumu
Kronik Başağrıları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup Sarıca
17:00 – 17:20 Kronik günlük başağrıları: Sınıflama, tanımlar
Prof.Dr. Yakup Sarıca
17:20 – 17:40 Kronik migren: Patogenez, risk faktörleri, klinik
Prof.Dr. Betül Baykan
17:40 – 18:00 Kronik migren-aşırı ilaç kullanım, başağrısı tedavisi
Prof.Dr. Aksel Siva
18:00 – 18:20 Kronik küme ve diğer trigeminal otonomik sefaljiler
Prof.Dr. Vesile Öztürk
18:20 – 18:40 Kronik gerilim tipi başağrısı ve yeni günlük ısrarcı başağrısı
Prof.Dr. Mustafa Ertaş
18:40 – 19:15 Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
19:30 – 21:30 Akşam Yemeğ

31 Mart 2013, Pazar

12:00 Otelden Ayrılış

KURULLAR

Düzenleme Kurulu

Doç.Dr. Sevda ERER ÖZBEK
Prof.Dr. İbrahim BORA
Prof.Dr. Mehmet ZARİFOĞLU
Prof.Dr. Ö. Faruk TURAN
Prof.Dr. Mustafa BAKAR
Prof.Dr. Necdet KARLI
Yrd.Doç.Dr. Özlem TAŞKAPILIOĞLU
Uzm.Dr. Aylin Bican DEMİR

İLETİŞİM

Bilimsel İletişim

Yrd.Doç.Dr. Özlem TAŞKAPILIOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Görükle / BURSA
Tel: 0224 295 17 22 - Faks: 0224 442 91 77
ozlemhan@superonline.com
ozlemhan@uludag.edu.tr

Organizasyon
Burkon Turizm & Kongre Ltd. Şti.
Çekirge Cd. No:51/2 Osmangazi - Bursa
Tel: 0224 233 40 00
Faks: 0224 233 80 00
e- posta: kongre@burkon.com
www.burkon.com