tumblr tracker

 EVDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERİN BÜTÜNLEŞMESİ SEMPOZYUMU 

Başlangıç Tarihi : 18.09.2013 Bitiş Tarihi : 19.09.2013 Organizatör : Motto Turizm Merkez : Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Salonu - İstanbul

AÇILIŞ KONUŞMASI

Değerli Sağlık Çalışanları, Hasta ve Aileler, Evde Bakıma Katkı Sağlayanlar,

Evde Sağlık & Bakım Hizmetlerine ihtiyaç duyan nüfusun giderek artması ve maliyet etkin bakım modelleri arayışı tüm dünyada evde bakım hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ayrıca Evde Bakım Hizmetleri; gelişmiş ülkelerdeki sağlık ve sosyal sistemlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ülkemizde de bu alandaki hizmet sunumu, özel ve kamu kurumları ile yerel yönetimlerin girişimleri sayesinde özellikle son 15 yılda artış göstermiştir.

Evde Bakım Derneğimiz (www.evdebakim.org.tr) ülkemiz koşullarına uygun bir evde bakım sisteminin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, gereksinimi olan birey ve ailelerin uluslararası standartlarda evde bakım ve sağlık hizmeti almalarını sağlamak üzere 2005 yılında kurulmuştur. Multidisipliner bir yapıya sahip olan Derneğimiz gerçekleştirdiği önemli etkinliklerden bazıları şunlardır:

- 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi - Nisan 2008

- Ülkemiz için Evde Bakım Modeli Çalıştayı – Nisan 2010

- 3. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi – Nisan 2012

- Evde Bakım & Sağlık Hizmetlerinde Yöneticilere Yönelik Yönetim ve Organizasyon Kursu – Nisan 2013

Derneğimiz, kar amacı gütmeyen organizasyonlardan oluşan, evde sağlık, bakım ve yardım hizmetlerini teşvik etmek, geliştirmek ve Avrupa ülkeleri arası deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla kurulmuş olan “HomeCare Europe” üyeliğine 2012 yılında kabul edilmiştir. HomeCare Europe; yaklaşık 10 farklı ülkeden temsilcilerin katılacağı 2013 Olağan Genel Kurul toplantısını bu yıl ülkemizde yapacaktır.

Evde Bakım Derneği olarak; Evde Sağlık & Bakım alanında gelişmiş ülke örneklerini öğrenmek ve ülkemizin deneyimlerini paylaşmak amacıyla HomeCare Europe Olağan Genel Kurul Toplantısını fırsat olarak kabul ettik. 18-19 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul´da ana temasını “Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Bütünleşmesi” olarak belirlediğimiz bir sempozyum planladık. HomeCare Europe´un katkılarıyla bu sempozyum kapsamında, Avrupa örnekleriyle ülkemizde evde sağlık ve bakım sisteminin sosyal hizmetlerle bütünleşmesi, sorunları ve çözüm önerileri tartışılacaktır.

Evde Sağlık & Bakım alanına katkıda bulunabilecek ve/veya bu konulardan yararlanabilecek kamu ve özel sektör sağlık çalışanları, yöneticileri, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, hasta ve yakınlarıyla “Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Bütünleşmesi” Sempozyumunda” birlikte olmayı dileriz.

Yönetim Kurulu

Evde Bakım Derneği

GENEL BİLGİLER

Sempozyum Adı : Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Bütünleşmesi Sempozyumu

Tarih : 18 - 19 Eylül 2013

Sempozyum Dili : Türkçe

Çeviri : Yabancı konuşmacıların olduğu kısımlarda simultane çeviri yapılacaktır.

Yer : Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Salonu - İSTANBUL
Dereboyu Caddesi Dere Çıkmazı Sok. No.1 - Ortaköy / Beşiktaş - İstanbul
Tel : 0212 236 10 27

PROGRAM

18 EYLÜL 2013 - ÇARŞAMBA
08:30 – 09:30 Kayıt İşlemleri
09:30 - 10:30 Açılış
Aynur Dik - Evde Bakım Derneği
Gabriella Bon - Home Care Europe
Hulusi Armağan Yıldırım - T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
“Türkiye´de Evde Sağlık Hizmetleri”
10:30 - 11:00 ARA
11:00 - 12:30 Türkiye´de Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Oturum Başkanları: Zuhal Bahar – Aynur Dik
Muzaffer Saraç - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şeref Şeker - Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü
Sakine Buzluçay , Alp Kemal Okyay - Bayındır Hastanesi
Derya Yücel - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
Ümmügül Geyik - Alzheimer Derneği
Mehmet Atasoy - T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 15:00 Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Bütünleştirilmesi ile İlgili Uluslarası Modeller
Oturum Başkanları: Yakup Krespi– Mehmet Onarcan
Gabriella Bon - İtalya
Mona Jonsson – Finlandiya
...............................
...............................
15:00 - 15:30 ARA
15:30 – 17:00 Evde Sağlık veSosyal Hizmetlerin Bütünleştirilmesi ile İlgili Uluslarası Modeller
Ian Benson - İngiltere
Ucha Vakhania - Gürcistan
...............................
...............................
19 EYLÜL 2013 - PERŞEMBE
09:00 - 10:30 Türkiye´de Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin BütünleşmesindeKarşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanları: Güler Cimete, Feryal Subaşı
Şöhret Taş - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi
Reyhan Özgöbek - T.C. Aile Ve Sosyal Poltikala Bakanlığı Yaşlı Hizmetleri Dairesi
Uğur Osman Özcan – Özel Ankara Güven Evde Bakım Merkezi
Erdoğan Taş - Antalya Kamu Hastaneler Birliği
Pemra C.Ünalan - Marmara Üniversitesi Evde Sağlık Birimi
Ali Osman Soluk- Sağlık A.Ş.
10:30 - 11:00 ARA
11:00 - 12:00 Türkiye´de Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin Bütünleşmesinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanları: Nursen Nahcıvan, Ferhat Şayeste
Murat Altuğgil - Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Şükrü Boyraz - Türkiye Sakatlar Derneği
Nilüfer Şeftalicioğlu- ALS Derneği
Aynur Dik - Evde Bakım Derneği
12:00 - 13:00 Tartışma
Moderatörler: Pemra C. Ünalan, Nil Tekin
13:00 - 13:15 Kapanış Konuşması
Dr. Aylin Çiftçi - T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KURULLAR

SEMPOZYUM BAŞKANI
AYNUR DİK

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ
AYŞEGÜL OKULLU
DERYA TUNA
ELÇİN ÖNDER TURAN
FERHAT ŞAYESTE
FERYAL SUBAŞI
MEHMET ONARCAN
REYHAN ÖZGÖBEK
ŞÖHRET TAŞ
*iSME GÖRE ALFABETİK DİZİLMİŞTİR.

SEMPOZYUM SEKRETERİ
PEMRA C. ÜNALAN

İLETİŞİM

MOTTO TURİZM
1359 SOKAK NO: 1 KAT 4 DAİRE: 14 UMUT SİTESİ MİMAR SİNAN MAHALLESİ ALSANCAK /İZMİR
TEL: 0232 446 06 10
FAX:0232 446 07 11
info@motto.tc