tumblr tracker

 18. ANADOLU PSİKİYATRİ GÜNLERİ 

Başlangıç Tarihi : 17.06.2009 Bitiş Tarihi : 20.06.2009 Organizatör : Interium Merkez : - Afyon

AÇILIŞ KONUŞMASI

Değerli Meslektaşlarımız,

18. Anadolu Psikiyatri Günleri, 17 - 20 Haziran 2009 tarihleri arasında, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği Denizli Şubesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı işbirliği ile Afyonkarahisar´da düzenlenecektir.

İç Batı Anadolu ortasında kara, demir, hava yollarının kesiştiği kavşak noktasında bulunan Afyonkarahisar´ın MÖ. 3000 yılından itibaren yaklaşık 5000 yıllık bilinen tarihiyle, tarihsel ve kültürel zenginlikleri yanında doğal güzellikleri ve zengin jeotermal kaynakları bulunmaktadır. Ayrıca Kurtuluş Savaşında Kocatepe´de gerçekleştirilen Büyük Taarruza ev sahipliği yapmış ve Türkiye Cumhuriyetinin temelleri Afyonkarahisar´da atılmıştır. Jeolojik bir oluşum olan peri bacaları, Frig kaya anıtları, mezarları, Karahisar Kalesi görülmeye değer kültürel varlıklardır. Tokalı Kanyon ile Akdağ Tabiat Parkı özellikle dağcıların rağbet ettiği doğal güzelliklerdendir. Lokum, sucuk ve kaymak gibi mahalli özel damak tatları ile ünlü Afyonkarahisar´da birçok Anadolu şehrinde bulunmayan 5 yıldızlı otellerin varlığı daha huzurlu ve rahat bir kongre yapmamızı sağlayacaktır.

“Psikiyatri´de uzaktakiler” ile, birçok nedenle uzak durduğumuz, uzakta bıraktığımız psikiyatrik bozuklukları, tedavi yöntemlerini irdelemeyi ve mesleki anlamda bunları tanımayı ve tedavileri konusunda açılımlar sağlamayı amaçlıyoruz. Bunların yanı sıra Anadolu´nun değişik bölgelerinde “uzaktaki” uzman ya da akademisyen olarak halkımıza hizmet sunan meslektaşlarımızın sorunlar›ına eğilmeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda adli psikiyatri sorunları, psikiyatride az görünen sendromlar, alkol madde kullanımı, dissosiyatif bozukluklar, kişilik bozuklukları, psikoeğitim, psikoterapetik yaklaşımlar, özel durumlarda psikofarmakolojinin kullanımı, Anadolu´da psikiyatrist olmak gibi birçok konunun doyurucu şekilde işleneceği panellerin yanı sıra özel olguların interaktif olarak konuşulacağı ve tartışılacağı bir programı TPD Bilimsel Çalışma Birimleri ve tüm meslektaşlarımızla birlikte oluşturacağımıza inanıyoruz.

Yolların buluştuğu şehir Afyonkarahisar´da buluşmak dileğiyle

Şeref Özer

Kongre Başkanı

Ömer Geçici

Kongre Başkanıv

GENEL BİLGİLER

Düzenleyici: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kongre Merkezi:
Organizasyon Kuruluşu: Interium
Konaklama:
Kongre Yeri : AFYON
Kongre Tarihleri: 17-20 Haziran 2009
16 Şubat 2009 : Panel, kurs ve çalışma grubu konu önerileri son gönderim tarihi
11 Mayıs 2009 : Panel, kurs, çalışma grubu ve bildiri özetleri son gönderim tarihi
11 Mayıs 2009 : Panel, kurs, çalışma grubu ve bildiri özetlerinde yapılacak olan düzeltmeler için son tarih
18 Mayıs 2009 : Bildiri değerlendirme sonuçları
17 Haziran 2009 : Başlangıç tarihi
20 Haziran 2009 : Bitiş tarihi

PROGRAM

Konu Başlıkları

PSİKİYATRİDE “UZAKTAKİLER”

Uzakta psikiyatrist olmak (yurt dışında, ya da anadoluda yaşayan meslektaşlarımızın hastane, muayenehane, idari ve yasal sorunları)

Uzakta hasta olmak (yurt dışında ya da anadoludaki hastaların sorunları, kültürel farklılıklara bağlı tanı ve tedavi sorunları)

Zor durumlar ve baş etme yolları

Psikiyatri’de direnç kavramı ve dirençli vakalarla başetme

Az görülen sendromlar, az görülen olgular

Kişilik Bozuklukları

Madde ve Alkol Bağımlılıkları

Somatoform Bozukluklar

Dissosiyatif Bozukluklar

Yapay Bozukluklar

Hipnoz, EMDR (Eye Movement DesensitizationReprocessing)

Beyin göçü, bilgi göçü

Psikiyatri ve Göç, Psikiyatri’de köy-kent farklılığı

Psikiyatri ve şiddet (“töre cinayetleri”, “ebevyn cinayetleri, “aşk cinayetleri”, “kadına şiddet”, “çocuğa şiddet”)

Psikiyatri ve Terör

Bir Demans olgusuyla yaşamak, ailelerin sorunları ve çözümler...

Bir Şizofreni olgusuyla yaşamak, hasta yakını olmak, sorunlar ve çözümler...

Psikoeğitimin psikiyatrideki yeri

Psikiyatride tıbbi yardım arayışını (başvuru) belirleyen etkenler

KURULLAR


ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Ali Altuntaş

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

DÜZENLEME KURULU

BAŞKANLAR

Şeref Özer

TPD Genel Başkanı

Ömer Geçici

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Psikiyatri AD Başkanı

SEKRETER

H. Murat Emül

SAYMANLAR

Burhanettin Kaya

Özkan Güler

ÜYELER

Mustafa Enis Arabacı

Ahmet Aşık

Figen Çulha Ateşçi

Ali Savaş Çilli

Güray Gülseren

Hasan Herken

Filiz Karadağ

Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu

Ömer Özbulut

Osman Özdel

Cem Şengül

Gülfizar Varma

İLETİŞİM


İnterium
Sıraselviler cad. Hrisovergi Apt. 10/8
Taksim / İstanbul
Tel : +90 212 292 88 08
Fax : +90 212 292 88 07
info@interium.com.tr